BG5 Business Institute

  office@bg5businessinstitute.com

BG5 Foundation Course - Semester 1

Online Course

January 27, 2022 - March 31, 2022

Всеки четвъртък от 19:00 до 21:00 ч българско време


Early Bird expires Jan 13th - 2 weeks before classes start Save $50.00

$625.00 $675.00

Also available with a payment plan : 2 monthly payments of $340.00

Available also as part of the following packages

Petya Blagoeva

Instructor

Курсът „Основи на BG5™“ е мястото, където да започнете вашето пътешествие с BG5!

Този курс има 4 основни учебни цели:

Да ви помогне да разбирате себе си

По време на него ще се учите как да приложите задълбочената информация, която BG5 предоставя, по практически начин, който подкрепя собствения ви живот както в личен, така и в професионален план. Ще започнете да разбирате какви са вашите уникални дарби и таланти, както и как да преминете отвъд сенките, които спъват вашата реализация и отвличат вниманието ви. 

Да ви помогне да разбирате другите

Курсът ви дава възможност да подобрите отношенията си с околните чрез задълбочено разбиране за динамиката, която ги прави уникални. Когато знаем как сме устроени да взаимодействаме с с другите, имаме шанс да елиминираме съпротивата и да отворим потенциала за създаване на успешни взаимодействия и значими връзки. 

Да ви помогне да започнете да интерпретирате вашата BG5 Кариерна графика

Чрез това обучение ще започнете да учите нюансите, които са част от различните значими аспекти при тълкуването на BG5 Кариерната карта. Ще започнете да разбирате езика на BG5, който да ви подкрепи в разбирането на себе си и споделянето на тази информация с околните. 

Да ви подготови за професионално обучение

Курсът „Основи на BG5“ е необходима предпоставка, за да започнете сертификационно обучение за професионален BG5 Кариерен консултант и BG5 уъркшопите за материален успех. Този курс ще ви даде нужния фундамент и ще постави основите на познанието BG5, за да можете успешно да продължите напред, ако решите да преминете към сертифициращо обучение и да използвате тази информация професионално при работа с клиенти. 

Семестър 1: Вашият личен стил на работа

Семестър 1 полага основите на разбирането как сме устроени да функционираме в личен и професионален план.

Вашият личен стил на работа отразява специфичния начин, по който всеки от нас е устроен да работи - както индивидуално, така и взаимодействайки с околните на лично или професионално ниво.

По време на Семестър 1 ще започнем да разкриваме компонентите, които съставят този стил:

  • Кариерен Тип – Как сте устроени да изразявате себе си по най-добрия начин.
  • Личен стил на взаимодействие – Как да взаимодействате успешно с околните.
  • Стратегия за взимане на решения – Как да взимате решения с увереност.
  • Ключови индикатори – Важни знаци, по които да разпознавате дали сте на прав път.
  • Обработване на информация – Как поемате и обработвате информация.
  • Функции – Кои Функции определят постоянните ви силни страни.
  • Сянка & Разсейващи фактори – Къде и как излизате от релси.

Цена за повторно участие: $420 – моля заявете на office@bg5businessinstitute.com 

За да се включите в този курс, е необходимо да декларирате своето съгласие с условията за участие като подпишете следното Споразумение с професионални и етични правила. https://bg5businessinstitute.com/agreements/29/bg5bi-integrity-agreement-bulgarian

Няма предварителни изисквания за участие в курса. 

Препоръчителни изисквания: BG5 Кратък кариерен прочит или BG5 Кариерен анализ от сертифициран BG5 консултант 

Необходими материали: Книгата „Науката за диференциацията. Хюман Дизайн. Книга на понятията“ с автори Линда Бънел и Ра Уру Ху (изд. Кибеа) 

Product

The Definitive Book of Human Design, The Science of Differentiation, by Lynda Bunnell and Ra Uru Hu

To purchase click here.


Early Bird expires Jan 13th - 2 weeks before classes start Save $50.00

$625.00 $675.00